This page requires JavaScript

Tabulae anatomico-chirurgicae doctrinam herniarum illustrantes. Ontleed- en heelkundige platen, ter opheldering van het leerstuk der breuken