This page requires JavaScript

Leerboek der statika en mechanika van het menschlijk lichaam en der lichaamsoefeningen