This page requires JavaScript

Några ord till frågan om patienternas deltagande i arbete vid folksanatorier