This page requires JavaScript

O vozmozhnosti pol'zovaniia chakhotochnykh bol'nykh progulkami na otkrytom zimnem vozdukhie dazhe i v S.-Peterburgie :