This page requires JavaScript

Algemeene beschouwing van de geschiedenis der koepokken, en derzelver inënting, als het zekerste en heilzaamste middel ter geheele uitroeijing der menschenpokken ...