This page requires JavaScript

De milt, beschouwd in hare structuur en hare physiologische betrekking tot het ligchaam