This page requires JavaScript

Aanteekeningen naar aanleiding van Dr. J.H.F. Kohlbrugge's opstel over de vaccinatietoestand in Nederlandsch-Indië