This page requires JavaScript

Minnen från Stockholms Gymnastikförenings resa 4-25 Augusti 1880 :